Home

KIES
OPEN.
KIES EERLIJK.

Foto van een student
Foto van een student onderin

Hoe kan ik als leerbedrijf stagediscriminatie voorkomen?

Leerbedrijven zijn cruciaal voor het middelbaar beroepsonderwijs. Een goede stageplek is voor studenten de springplank naar een succesvol werkend leven.

Hoe vul je als leerbedrijf die stageplek op een goede manier in? Hoe geef je iedereen een gelijke behandeling? En hoe kies je uiteindelijk die meest geschikte kandidaat?

Benut de stagekracht van mbo’ers. Kies open. Kies eerlijk.

Wat is discriminatie eigenlijk?

Discriminatie is mensen anders behandelen, achterstellen of uitsluiten op basis van persoonlijke kenmerken. Denk aan etnische afkomst, huidskleur, geslacht, seksuele gerichtheid, leeftijd, godsdienst, beperking of chronische ziekte. Deze kenmerken worden discriminatiegronden genoemd en staan in de wet vermeld (wetgeving gelijke behandeling). Discriminatie kan bewust en opzettelijk zijn, maar veel vaker is discriminatie niet zo bedoeld en is men zich er niet van bewust. Denk aan discriminerende ‘grappen’. Maar ook dat is discriminatie.

Is elke vorm van onderscheid discriminatie?

Niet alle vormen van onderscheid zijn verboden bij de wet en er is dus niet altijd sprake van discriminatie. Bij het zoeken naar een stage kan het zo zijn dat een student wordt afgewezen, omdat de student een niet-passende opleiding volgt. Maar je mag een student niet afwijzen omdat hij/zij bijvoorbeeld een ander geloof heeft, vrouw is of een fysieke beperking heeft. Dat is al snel discriminatie en dat is verboden! Het kan dat hierbij de Algemene wet gelijke behandeling wordt overtreden, of de Wet gelijke behandeling op grond van handicap. Ook kan het zijn dat een student tijdens de stage discriminatie ervaart. Ook dit mag niet. Iedereen heeft namelijk het recht op gelijke behandeling, dat staat ook in de wet. Als (leer)bedrijf is het belangrijk om hierop alert te zijn: zorg voor objectieve werving en selectieprocedures en ondersteun studenten waar dat nodig is.

Dit is Linh!

Zij vertelt wat haar overkwam op haar stage en hoe ze daar mee omging.

Handige links en downloads

Voorkom stagediscriminatie of pak het aan als mbo-stagiairs op jouw werkvloer zich niet eerlijk behandeld voelen. Hieronder vind je informatie over wat je kunt doen om jouw leerbedrijf (stage)discriminatie-vrij te maken!

Webinars

Er zijn verschillende webinars ontwikkeld die je kunnen helpen grip te krijgen op de situatie rondom stage en stagediscriminatie. Deze zijn gratis online te volgen via SBB:
Het puberbrein / Generatieverschillen / De praktijk motiveert / Selecteren zonder vooroordelen / Gelijke behandeling op de werkvloer / Objectief oordelen

Webinars

Praktijkvoorbeelden

Het is menselijk om vooroordelen te hebben en te categoriseren. Maar het gaat er bij een arbeidsrelatie vooral om verwachtingen duidelijk te communiceren naar elkaar. In een stagesetting is dat natuurlijk voor een stagiair (vooral in het begin) lastig, aangezien de ongeschreven regels niet altijd duidelijk zijn. Daarom is het belangrijk dat 1) er ruimte wordt geboden voor een stagiair om feedback te geven en 2) de praktijkopleider een goede relatie heeft met de stagebegeleider op school en er vertrouwen is dat de zorgen en onzekerheden van een stagiair besproken kunnen worden. Lees hier hoe anderen daar mee om gingen:

Het eerlijke verhaal

Omgaan met verschillen

Verschillende ideeën en opvattingen zijn er altijd; echter gaan mensen het liefst om met mensen die op hen lijken. Dat leidt – indien er mensen van andere achtergronden en andere huidskleuren bij komen – tot fragmentatie en/of onbegrip. Maar dat hoeft niet als je stagiairs uitkiest op basis van hun individuele eigenschappen en als alle gesprekspartners duidelijk zijn over hun verwachtingen (en het groepsdenken daarbij zoveel mogelijk losgelaten wordt).

Bekijk de Youtube video

Wegwijzer ongewenst gedrag

Als situaties op de werkvloer al hebben geleid tot werkstress en ongewenst gedrag, dan biedt TNO inzicht. De Wegwijzer ongewenst gedrag | Discriminatie op het werk is erop gericht de gediscrimineerde en (leer)bedrijf te helpen bij het (h)erkennen van discriminatie. Werkgevers zijn overigens volgens de Arbowet verplicht om deze zaken aan te pakken.

Werkwijzer ongewenst gedrag

Meer dan 250 medewerkers? Kijk dan eens naar de barometer culturele diversiteit

De Rijksoverheid biedt werkgevers (met minimaal 250 medewerkers) vanaf 1 juli de barometer culturele diversiteit, zodat zij met behulp van statistieken van het CBS inzage krijgen in de mate van culturele diversiteit in hun eigen organisatie.

Rijksoverheid

Rijksoverheid Arboportaal

Vanuit de overheid wordt er veel informatie over (het voorkomen van) discriminatie op de werkvloer aangeboden via het arboportaal.

Arboportaal

Training Selecteren zonder Vooroordelen

Werkgevers zijn wettelijk verantwoordelijk om voor een discriminatievrije toegang tot stage en werk te zorgen. Deze training biedt voorlichting hierover aan werkgevers in zowel de profit als de non-profit sector. Na de training weten werkgevers hoe hun werving en selectie zo objectief mogelijk ingericht kan worden. Dat vermindert de invloed van (onbewuste) stereotyperingen op de selectie van nieuwe werknemers en stagiaires.

Lees verder

Twijfel je of je beleid wel conform de wetgeving gelijke behandeling is of heb je hier vragen over?

Werkgevers zijn wettelijk verantwoordelijk om voor een discriminatievrije toegang tot stage en werk te zorgen. Deze training biedt voorlichting hierover aan werkgevers in zowel de profit als de non-profit sector. Na de training weten werkgevers hoe hun werving en selectie zo objectief mogelijk ingericht kan worden. Dat vermindert de invloed van (onbewuste) stereotyperingen op de selectie van nieuwe werknemers en stagiaires.

Lees verder

Campagne Verderkijkers

Campagne van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor meer diversiteit op de werkvloer, voor bewustwording van eigen vooroordelen: ook al bedoel je het goed, alsnog kun je (onbewust) discrimineren. Een divers personeelsbestand kan bijdragen aan een positief imago van uw bedrijf of organisatie. En wanneer u verder kijkt, ontdekt u nieuw talent, nieuwe klantgroepen én nieuwe markten. Daardoor leidt verder kijken tot meer winst, productiviteit én personeelstevredenheid. Daarnaast is het ook een mooie manier van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij u diverse talenten een kans geeft.

Verderkijkers.nl

Terug naar boven