Home

STAGEDISCRIMINATIE.
AFWIJZING OF
UITSLUITING?

Foto van een student
“Tijdens de koffiepauze zei ze tegen me: ‘Je bent een jongen, wat doe je eigenlijk hier in de zorg? Ga toch naar economie of technologie! Je hoort hier niet.’ Dat heeft me achtervolgd in de jaren erna en uiteindelijk besloot ik te stoppen met de opleiding. Daar heb ik nu wel spijt van.” - Brandon (17)
Foto van een student onderin

Welke rol kan de school spelen om stagediscriminatie te voorkomen?

Stagelopen gaat vaak gepaard met afwijzing of het ontvangen van kritiek. Het hoort erbij en kan een leerzame ervaring zijn. Maar wanneer is kritiek onterecht? Wanneer is een afwijzing oneerlijk? Hoe maak je het onderscheid tussen afwijzing en uitsluiting?

Vragen waar veel studenten en docenten mee worstelen. Stagediscriminatie komt helaas te vaak voor. Erover praten helpt. Om het te herkennen én om er iets aan te doen. Want iedere student verdient een eerlijke kans op een mooie stage of leerbaan.

Sta open voor de student en maak stagediscriminatie bespreekbaar.

Wat is discriminatie eigenlijk?

Discriminatie is mensen anders behandelen, achterstellen of uitsluiten op basis van persoonlijke kenmerken. Deze kenmerken worden discriminatiegronden genoemd. Denk aan etnische afkomst, huidskleur, geslacht, seksuele gerichtheid, leeftijd, godsdienst, beperking of chronische ziekte. Deze kenmerken staan in de gelijkebehandelingswetgeving vermeld en worden discriminatiegronden genoemd. Discriminatie is niet altijd bewust en zo bedoeld. Denk bijvoorbeeld aan discriminerende ‘grappen’. Ook dat is discriminatie.

Is elke vorm van onderscheid discriminatie?

Niet alle vormen van onderscheid zijn verboden en er is dus niet altijd sprake van discriminatie. Bij het zoeken naar een stage kan een student bijvoorbeeld worden afgewezen om dat de student een niet-passende opleiding volgt. Maar een (leer)bedrijf mag de student niet afwijzen omdat hij/zij bijvoorbeeld een ander geloof heeft, vrouw is of een beperking heeft. Dat is al snel discriminatie en dat is verboden! Het kan zijn dat hierbij de Algemene wet gelijke behandeling wordt overtreden of de Wet gelijke behandeling op grond van handicap. Ook kan het zo zijn dat een student tijdens de stage met discriminatie te maken krijgt op basis van persoonlijke kenmerken. Ook dit mag niet. Iedereen heeft namelijk het recht op gelijke behandeling, dat staat in de wet. Als school is het belangrijk om hierop alert te zijn en de student te ondersteunen waar dat nodig is.

Ontmoet Brandon!

Hij kreeg te maken met discriminatie tijdens zijn stage en vertelt hoe zijn school er mee omging.

Handige links en downloads

Om het onderwerp beter bespreekbaar te kunnen maken, is hieronder is een overzicht te vinden van uitleg, onderzoek, tips, webinars en meer. Mis je nog iets? Laat het ons weten

Juridisch spreekuur

Onderwijsprofessionals kunnen tijdens het juridisch spreekuur van het College voor de Rechten van de Mens vrijblijvend bellen/mailen met vragen over wat er wel en niet strijdig is met het wettelijk discriminatieverbod.

Neem contact op.

E-learning voor docent of stagebegeleider

In korte modules van 15 minuten krijg je handvatten hoe je discriminatie bespreekbaar kunt maken in een individueel gesprek met een student of in de groep.

E-learning modules

Een handig stappenplan

Download hier een overzichtelijk stappenplan om als docent het individuele gesprek aan te gaan met de student.

Stappenplan

Veilig op stage gaat niet alleen over stagediscriminatie

Informatie over sociale veiligheid op stage, is breder dan stagediscriminatie.

Veilig op stage

Vragen of advies over stagediscriminatie?

Op schooldagen kun je tussen 9.00 – 16.00 terecht bij de helpdesk van School & Veiligheid.
Bel 030 – 285 66 16 of mail naar helpdesk@schoolenveiligheid.nl

Contactinformatie

Het Gelijke kansenspel!

Het doel van het Gelijke Kansenspel om op een leuke manier het gesprek aan te gaan binnen de school. In dit bordspel, afgeleid van ganzenbord, zijn de kanskaarten gericht op 7 thema’s: geloof, huidskleur, geaardheid, leeftijd, armoede, mentale beperking en fysieke beperking. De kaarten zijn losjes gebaseerd op verhalen die de beleidsmedewerkers via de klachten- en informatielijn hebben gehoord (bijvoorbeeld een student die werd uitgeschreven van de opleiding omdat hij mentale problemen heeft).

Gelijke kansenspel

Terug naar boven