Home

MAAK
STAGEDISCRIMINATIE
BESPREEKBAAR.

Foto van een student
“Tijdens de koffiepauze zei ze tegen me: ‘Je bent een jongen, wat doe je eigenlijk hier in de zorg? Ga toch naar economie of technologie! Je hoort hier niet.’ Dat heeft me achtervolgd in de jaren erna en uiteindelijk besloot ik te stoppen met de opleiding. Daar heb ik nu wel spijt van.” - Brandon (17)
Foto van een student onderin

Lukt het je als mbo-student niet om een stageplek te vinden? Of loop je tijdens je stage tegen moeilijke situaties aan?

Discriminatie bij het vinden van een stage of tijdens je stage is onacceptabel. Als je stagediscriminatie ervaart, is het belangrijk om dit te bespreken met je ouders/verzorgers of met je studiebegeleider. 

En beslis dan óf en hóe je er melding van wilt maken. Je kunt dat namelijk op verschillende manieren doen, zoals je hieronder kunt lezen.
Maar erover praten helpt echt al! Spannend, maar belangrijk om je vragen of situatie te delen met anderen. Anders verandert jouw situatie niet.

Dus praat erover met je stagebegeleider of mentor!

Wat is discriminatie eigenlijk?

Discriminatie is als je anders - nadeliger - wordt behandeld of uitgesloten vanwege je etnische afkomst, huidskleur, geslacht, seksuele gerichtheid, leeftijd, godsdienst, beperking of chronische ziekte. De wet verbiedt discriminatie op basis van deze persoonlijke kenmerken.

Is elke vorm van onderscheid discriminatie?

Niet alle vormen van verschil maken tussen mensen zijn verboden bij de wet en er is dus niet altijd sprake van discriminatie. Bij het zoeken naar een stage mag je bijvoorbeeld worden afgewezen om dat je een niet-passende opleiding volgt. Maar een (leer)bedrijf mag je niet afwijzen omdat je bijvoorbeeld een ander geloof hebt, vrouw bent of een beperking hebt. Dat is al snel discriminatie en dat is verboden! Het kan zijn dat dit ingaat tegen de wetgeving over gelijke behandeling. Ook kan het zijn dat je tíjdens je stage discriminatie ervaart. Ook dit mag niet. Iedereen heeft namelijk het recht op gelijke behandeling en dit staat ook zo in de wet. Discriminatie is trouwens niet altijd zo bedoeld en bewust. Denk bijvoorbeeld aan discriminerende ‘grappen’. Ook dat is discriminatie.

Waarom zou je een melding maken?

Om discriminatie te voorkomen en te bestrijden, is het nodig te weten welke problemen er spelen. Helaas worden niet alle gevallen gemeld of zelfs maar herkend. Daarmee loop je als samenleving een risico: je zou kunnen zeggen dat als een melding niet gedaan wordt, het net lijkt of het probleem niet bestaat. En dan kan er ook niets tegen discriminatie gedaan worden.

Waar kun je terecht voor het melden van stagediscriminatie?

Je kunt op verschillende plekken melding doen van discriminatie. Je kunt bijvoorbeeld in gesprek gaan over discriminatie op school met een docent, stagebegeleider of vertrouwenspersoon, of je kunt het melden bij het meldpunt stagediscriminatie van SBB. Ook bij een antidiscriminatiebureau in jouw gemeente, of bij het College voor de Rechten van de Mens kun je terecht als je als student stagediscriminatie hebt ervaren. Hier kun je ook terecht als je twijfelt of je wel echt discriminatie hebt meegemaakt. Zij kunnen dit duidelijk maken. Hieronder vertellen we je hierover meer. Discriminatie-ervaringen kun je in sommige gevallen ook bij de politie melden.

Dit is Linh!

Ze vertelt wat haar overkwam tijdens haar stage. En ze legt uit hoe je hiermee om kan gaan.

Meer informatie, handige links en downloads

Als je meer over stagediscriminatie wilt weten, kun je hieronder meer informatie vinden. Ook bij wie je terecht kunt bijvoorbeeld. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. We hebben ze voor je op een rijtje gezet.

Je kunt appen, mailen of bellen met Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs

JOB is een vereniging die opkomt voor de rechten en belangen van alle mbo-studenten in Nederland. JOB kan jouw melding registeren, naar jouw verhaal luisteren en je doorverwijzen.
Contactinformatie Whatsapp: 06-83315697

Waar kun je stagediscriminatie melden?

Als je je ervaring met stagediscriminatie meldt, neemt SBB deze melding in behandeling. Naar aanleiding van de melding doet SBB onderzoek. Als de stagediscriminatie aantoonbaar is, kan SBB de erkenning van een leerbedrijf op grond van discriminatie intrekken. Samen met de school zoekt SBB actief naar een vervangende stageplek voor jou.

Meldpunt Stagediscriminatie

Antidiscriminatiebureau bij jou in de buurt

Wil je dat er actie wordt ondernomen? Neem dan contact op met een antidiscriminatiebureau in de buurt via discriminatie.nl. Zij kunnen je gratis adviseren, bemiddelen en helpen bij een melding voorleggen of aangifte doen. 
Discriminatie.nl

Wil je je klacht laten onderzoeken en daar een uitspraak over, of heb je juist een vraag, wil je advies of twijfel je over discriminatie?

Je kunt het College van de Rechten van de Mens bellen of mailen met je vragen of klachten over (mogelijke) discriminatie.  Het College beschermt de mensenrechten in Nederland en dus ook jouw recht om gelijk behandeld te worden als je een stage zoekt of wil lopen. De medewerkers van het College staan klaar om naar je te luisteren en je te adviseren. Je kunt bellen naar 030-888 3 888 of mailen naar info@mensenrechten.nl

Lees meer

Voor en door jongeren

JOB MBO geeft ook informatie en tips hoe je met je gevoel van stagediscriminatie om kunt gaan.

Vragenklachten-trigger

Stagemarkt.nl

Handige website met tips om een stage te vinden, informatie en tips hoe om te gaan met afwijzing (bijvoorbeeld vragen waarom je bent afgewezen), hoe discriminatie te herkennen, hulp en tips bij het schrijven/vertellen van de klacht/melding.

Stagemarkt.nl

Het Gelijke kansenspel!

Op een leuke manier dit onderwerp met elkaar bespreken? Bestel samen met je docent dit spel van JOBMBO. Het doel van het Gelijke Kansenspel om op een leuke manier het gesprek aan te gaan binnen de school. In dit bordspel, afgeleid van ganzenbord, zijn de kanskaarten gericht op 7 thema’s: geloof, huidskleur, geaardheid, leeftijd, armoede, mentale beperking en fysieke beperking. De kaarten zijn losjes gebaseerd op verhalen die de beleidsmedewerkers via de klachten- en informatielijn hebben gehoord (bijvoorbeeld een student die werd uitgeschreven van de opleiding omdat hij mentale problemen heeft).

Gelijke kansenspel

Terug naar boven